BAŞVURU EVRAKLARI

STAJ BAŞVURUSU EVRAK LİSTESİ VE BEDELLER

Staj Başvuru Dosyası(İlk Başvuru) Açtıracak Adaylar İçin

Kişisel Evraklar

1) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan)

(TC Kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde yazmıyorsa internet çıktısı getirilecek)

2) İkametgah senedi

3) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi)

4) Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi

5) 3 adet fotoğraf (Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olup, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir. (Başı kapalı, peruklu vb. gibi çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve aday sınava alınmayacaktır).

6) Aşağıdaki bedellere ait banka dekontlarının asılları (Birer suret yeterli)

7) Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.)

8) Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular Web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Aday Web sayfası üzerinden doldurmuş olduğu sınav başvuru formunun bir örneğini yazıcıdan alarak; fotoğraf yapıştırıldıktan sonra, sınav harcı dekontunu ekleyerek bağlı bulunduğu Odaya teslim edecektir.

Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru formunu doldurmak için http://tesmer.anadolu.edu.tr . internet adresine girerek matbu formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulup onaylandıktan sonra internet çıktısı alınacaktır. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

Sınava Daha Önce Katılan Adaylar için Başvuru Evrak Listesi

STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

(Sınava Daha Önce Katılanlar İçin)

Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular Web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Aday Web sayfası üzerinden doldurmuş olduğu sınav başvuru formunun bir örneğini yazıcıdan alarak; fotoğraf yapıştırıldıktan sonra, sınav harcı dekontunu ekleyerek bağlı bulunduğu Odaya teslim edecektir.

Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru formunu doldurmak için http://tesmer.anadolu.edu.tr . internet adresine girerek matbu formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulup onaylandıktan sonra internet çıktısı alınacaktır. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

Tüm soru ve detaylar için www.tesmer.org.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)