KAZANAN ADAY EVRAKLARI

(SINAVI KAZANAN ADAYLAR İÇİN)

Staja Başlama Değerlendirmesi’ni başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Staja her yılın Mayıs, Eylül veya Ocak aylarında başlanır. Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü içinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak için Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.

Stajın başlatılmasında staj dosyası açtırma tarihi değil , staja başlama değerlendirmesini kazandıktan sonraki staj dönemi esas alınmaktadır. Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınavdan sonraki staj döneminde başlatılır.

Tüm stajyerlerimizin dosyalarında matbu evrakların bulunması gerekmektedir. Staj; denetim altında staj, meslek mensubu bordrolu/gözetim altında staj, büroda staj, şahıs firmasında staj olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup için gerekli olan evrakları hazırlamalıdır.

Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

MATBU EVRAKLAR
•  Staj Onay Belgesi
•  Stajyer Hakkında Bilgi Formu
•  Stajyer Tespit Tutanağı
•  Tek Kişi Staj Yazısı
•  Staj Takip Formu
1. DENETİM ALTINDA STAJ
•  İşe Giriş Bildirgeniz (Aslı Veya Noter Onaylı Örneği)
•  Son 4 Aylık Dönem Bordrosu
•  Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
•  Genel İmza Sirküleri
•  Vergi Levhası Fotokopisi
•  Meslek Mensubu İle Şirketin Yaptığı Sözleşme Fotokopisi (Staj Dönemini Kapsayan)
•  Meslek Mensubunun Şirkete Kestiği Fatura Veya Makbuz Örnekleri (Staj Dönemini Kapsayan)
•  Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış ve Aslı)
•  Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
10.Meslek Mensubu SMMM/YMM/Ltd.A.Ş. Ortağı İse Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi
2. MESLEK MENSUBU BORDROLU/GÖZETİM ALTINDA STAJ
•  İşe Giriş Bildirgeniz (Aslı Veya Noter Onaylı Örneği)
•  Son 4 Aylık Dönem Bordrosu
•  Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
•  Genel İmza Sirküleri
•  Vergi Levhası Fotokopisi
•  Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)
•  Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
•  Bağımlı Meslek Mensubunun İşe Giriş Bildirgesi ve Son SSK 4 Aylık Dönem Bordrosu
•  Meslek Mensubunun Şirkette Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü Olarak Çalıştığına Dair İş Yerinden Yazı ve Yetkisini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri
3.BÜRODA STAJ
•  İşe Giriş Bildirgeniz (Aslı Ve Noter Onaylı Örneği)
•  Son 4 Aylık Dönem Bordrosu
•  Vergi Levhası Fotokopisi
•  Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış Aslı)
•  Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
•  SMMM Ve YMM Ltd. Şti . A.Ş.’ lerde Staj Yapacak Olan Adaylar için Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi
4. ŞAHIS FİRMASINDA STAJ-

Şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
•  Vergi Dairesinden Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulduğuna Dair Yazı
•  Yevmiye Defterinin Ön Yüzünün Fotokopisi
•  Defter-İ Kebir’in Ön Yüzünün Fotokopisi
5-YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE STAJ-

Şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
•  Son Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi
•  Şirketin Ticaret Odası’ndan Faaliyet Belgesi
•  Şirketin Kuruluş Gazetesi Fotokopisi
6-İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ

Şirketlerde istenen evraklarının tamamına ek olarak aşağıdaki evraklar:
•  Son Verilen Kurumlar, Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Fotokopisi
•  Gerekli Görüldüğünde Başka Evraklar İstenebilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)