Maliyet Muhasebesi Ders Notları

1-Satılan Mamüllerin Maliyeti Tablosu mutlaka ezberlenmelidir.

2-Maliyet Muhasebesin amaçları ve maliyet türlerinin tanımları bilimelidir.

3-Bazı Kapasite kavramlarının tanımları muhakkak öğrenilmelidir.( Teorik Kapasite, Pratik Kapasite, Ortalama, Beklenen Kapasite)

4-Başabaş analiz hesaplamaları bilinmelidir.

5-Sapmaların formülleri ve hesaplamaları muhakkak ezberlenmelidir.

6-Eşdeğer mamul miktarı hesaplamaları bilinmelidir.

7-Tam, Değişken, Asal,Normal Maliyet sistemlerinin hesaplanması bilinmelidir

8-Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları MUHAKKAK Ezberlenmelidir.

Maliyet Yerleri: Esas Üretim Maliyet Yeri, Yardımcı Üretim maliyet Yeri, Yardımcı Hizmet Maliyet Yeri, Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri
Tanımları ezberlenmelidir.
Maliyet Dağıtımları: Birinci, İkinci, üçüncü Dağıtım türlerinin tanımları
İkinci Dağıtımın kendi içindeki dağıtım yöntemleri olan: Direkt Dağıtım, Kademeli Dağıtım, Matematiksel Dağıtım bilinmelidir.

MALİYET MUHASEBESİ TEMEL KAVRAMLAR

Tükenmemiş Maliyet : İşletmenin gelecekte de gelir yaratan varlıklarıdır.
Örnek: stoklar, duran varlıklar, peşin ödenmiş giderler.

Tükenmiş Maliyet : Varlık niteliğini kaybederek dönemin gelirinden düşülen              maliyetlerdir.Örnek, satılan malın maliyeti, dönemin kırtasiye ve stok giderleri.

Maliyet: Üretilen mal veya hizmet üretme amacına ulaşmak için sarf edilen kaynakların elde edilmesi veya kullanılması için yapılan harcamaların parasal değeridir.

Gider: Gider, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir. Burada iki önemli unsur söz konusudur.
- Tüketimin işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için
yapılmış olması gerekir.
-   Tüketimin belli bir döneme ait olması gerekir.

Harcama: Harcama, işletme tarafından herhangi bir nedenle para ve para benzeri araçlarla yapılan ödemelerdir. Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Yorum Yaz

*