‘FORM ve DİLEKÇELER’ Kategorisindesiniz

Tasdik edilen Vergi Levhalarını 25 Haziran 2010 Tarihine Kadar Vergi Dairelerine Bildirmeniz Gerekmektedir

Değerli Üyemiz,                                                                                             18/  MAYIS/2010 “Vergi levhası” asmak mecburiyetinde olan tüm mükellefler, (Kurumlar Vergisi ve Ticari-Mesleki ve Zirai Kazanç sahibi Gelir Vergisi Mükellefleri ) her yıl vergi levhalarının mükellefiyetle ilgili kısımlarını doldurup Mayıs ayı sonuna kadar, bağlı oldukları Vergi Dairesine veya  Meslek mensuplarımıza  tasdik ettirmek zorundadırlar. VUK 272 sayılı Genel Tebliğin 3’üncü maddesine göre meslek [...]

2009 Beyanname düzenleme rehberi

YAYIN NO YAYIN TARİHİ YAYIN ADI 084 Ocak 2009 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2009) 083 Ocak 2009 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2009 082 Ocak 2009 Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi 081 Ocak 2009 Kira Geliri [...]