‘SMMM SINAVI’ Kategorisindesiniz

Smmm Staja Başlama Çıkmış Sorular

9- Vadeli çeklerin “Alınan Çekler” hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır? A) İhtiyatlılık B) Dönemsellik C) Özün önceliği D) Tam açıklama E) Tutarlılık   Cevap : C   Özün Önceliği Kavramı : Bu kavram, işlemlerin muhasebeleştirilmesinde biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Bu nedenle çekte vade olmadığı halde ticari hayatta vade varmış [...]

SMMM STAJA BAŞLAMA FİNANSAL MUHASEBE SORULARI

SMMM STAJA BAŞLAMA FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 7- Çıkarılmış tahviller hesabının dönem sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir?   A) Uzun vadeli tahvilli borçları B) Ödenmiş olan tahvilli borçları C) Ödenecek olan tahvil anapara ve faizlerini D) Bilânço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvilli borçları E) Tahvillerin primli satış tutarını   Cevap : A   [...]